Životopis

1978                  som narodená v Bardejove

1992-1996          štúdium na Strednej priemyselnej škole - odevnej vo Svidníku

                         odbor Navrhovanie a modelovanie odevov

1998-2002          baklárske štúdium na Vysokej škole výtvarných umení

                         v Bratislave

                         odbor Priemyselný dizajn

2005                  žijem a pracujem v  Handlovej

autorka